Bisca A/S

Ansvar

Bisca har forpligtet sig til at være ansvarlige over for alle vores interessenter. Vi stræber efter at tage socialt ansvar ved aktivt at sikre en bæredygtig udvikling og overholdelse af alle lokale og internationale forskrifter og lovgivning.

Det betyder blandt andet overholdelse af nationale og internationale love om konkurrence, sikkerhed, sundhed og arbejdsvilkår, menneskerettigheder, intet tvungent arbejde eller børnearbejde, respekt for foreningsfrihed, gældende miljølove og bestemmelser samt konstante forbedringer af miljøresultater.